Totul despre PFA

Marius Dobre

Ce este un PFA?

Daca te-ai întrebat vreodată ce este un PFA, înseamna ca te gândești la o cariera ca freelancer sau sa începi o afacere in care tu ești propria forța de munca.

PFA este un acronim pentru „Persoana Fizica Autorizată” și permite desfășurarea unui tip de activitate economica aleasa, permisa de lege.
Aceasta este una dintre cele mai simple metode prin care un individ folosește propria forța de munca pentru a activa in diferite domenii prevazute in Codul C.A.E.N. (Clasificarea Activităților din Economia Națională).
Un PFA nu poate avea mai mult de 5 clase de activitate.

O persoana fizica autorizata trebuie sa aibă 18 ani împliniți, un sediu profesional stabilit la momentul depunerii dosarului și sa dovedească faptul ca nu a fost sancționat pentru săvârșirea unor fapte care privesc disciplina financiar-fiscala.
De asemenea este necesara o declarație pe proprie răspundere care sa ateste îndeplinirea tuturor condițiilor optime de funcționare prevazute de legislație.

1. Înființare PFA – care este procesul de înregistrare

Un PFA se înregistrează prin Registrul Comerțului sau prin ANAF, in cazul profesiilor liberale, la locațiile din raza sediului social.

Aceasta procedura se poate face la ghișeu, la biroul de asistenta al primăriilor sau prin corespondenta. Dupa aceea, se aștepta emiterea unui certificat de înregistrare fiscala.

Denumirea firmei se va face prin numele persoanei fizice in întregime sau nume și inițiala prenumelui, iar la final se va adăuga „persoană fizică autorizata” sau PFA.

Următorul pas consta in alegerea unui sediu social. Un PFA fără sediu social nu poate sa existe. Pentru a se dovedi ca acesta este in proprietatea solicitantului este necesara prezentarea anumitor documente in original sau copie legalizata:
 • extras de carte funciara;
 • certificat de moștenitor sau contract de donație;
 • contractul de închiriere/comodat;
 • contract vânzare-cumpărare;

Majoritatea persoanelor care sunt la început de drum își stabilesc sediul social in propria locuința.

Dupa ce Oficiul National al Registrului Comerțului a eliberat autorizația firmei, PFA-ul urmează sa fie înregistrat și la ANAF in maximum 30 de zile. Si aici ai nevoie de un dosar care sa conțină:
 • declarație de înregistrare fiscala care atesta desfășurarea unei activități economice independente sau profesiei liberale;
 • copie după buletin (CI);
 • copie după actul de proprietate sau contractul de închiriere;
 • actul legal de funcționare al persoanelor care exercita profesii liberale;

Dupa aproximativ 10 zile de la depunerea dosarului se eliberează certificatul ANAF de înregistrare fiscala. Dupa caz, soția sau soțul persoanei fizice autorizate își poate desfășura activitatea economica in cadrul PFA-ului titularului, fără a fi necesara procedura de angajare sau înregistrarea și autorizarea de la Registrul Comerțului.

Aceasta persoana are posibilitatea de a îndeplini aceleași sarcini sau activități complementare, in condiții legale.

De asemenea, o persoana fizica autorizata nu poate avea și calitatea de întreprinzător, doar dacă ulterior își schimba statutul juridic in „titular al unei intreprinderi individuale”.

2. Acte necesare pentru PFA

Daca vrei sa știi cum sa faci un PFA, trebuie sa cunoști toate detaliile despre dosarul de înființare și actele necesare.

Dupa completarea cererii de înregistrare vei avea nevoie de următoarele documente:
 • Actele care atesta proprietatea sau drepturile de a folosi sediul sau punctele de lucru;
 • Declarație tip pe proprie răspundere in care se specifica desfășurarea activității exclusiv la sediul menționat;
 • Dovada disponibilității și rezervării numelui firmei;
 • Buletinul sau pașaportul solicitantului in copie legalizata;
 • Semnătura specimen autorizata de notar sau directorul ORC;
 • Documente care atesta pregătirea profesionala, in copie;
 • Informațiile din cazierul fiscal al viitorului PFA;
 • Anexa privind înregistrarea fiscala;
 • Aviz pentru schimbarea destinației imobilelor colective, dacă este cazul;


In cazul in care dosarul este complet, Oficiul Registrului Comerțului va elibera actele de înmatriculare in aproximativ 3 zile. 

3. Costurile unui PFA

In primul rând, trebuie sa știi faptul ca o persoana fizica autorizata poate sa plătească impozitul in sistem real sau pe baza de norma de venit. Prima opțiune se referă la faptul ca venitul net anual determinat este diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut și se calculează pe baza datelor contabile.

La acesta se va plăti impozit pe venit de 16%. Venitul brut poate cuprinde:
 • bani încasați din desfășurarea activității;
 • sumele sub forma de dobânzi din creanțe comerciale;
 • veniturile rezultate din transferul activelor din patrimoniul afacerii;
 • anularea sau scutirea datoriilor;
 • veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala;


Cea de-a doua opțiune determina venitul brut pe baza normelor de venit, in funcție de codurile C.A.E.N. Ultima varianta este cea mai potrivita pentru firmele foarte mici, la început de drum. Totuși, odată ce se înregistrează la finalul anului un venit brut mai mare de echivalentul in lei a sumei de 25.000 de euro, persoana fizica autorizata are obligația de a trece la sistemul real.

Un PFA trebuie sa achite statului următoarele taxe:
 • Impozit pe venit de 10%, atât in sistem real, cât și in norma de venit;
 • Taxa la CAS de 25%, doar in cazul in care se câștiga un venit net mai mare decât suma stabilita pentru 12 salarii brute minime pe economie, in cazul normei de venit;
 • TAXA la CASS de 10%, cu aceasi condiție de respectare a plafonului de 12 salarii minime pe economie, in cazul normei de venit;

4. Contabilitatea unui PFA

O persoana fizica autorizata nu are nevoie de un contabil, pentru ca își va tine singura evidenta facturilor.

Pentru un plus de ajutor, poți apela la o aplicație gratuita de facturare, ușor de utilizat și fără costuri, pentru a factura rapid, oricând și oriunde. 

Exemple de programe online de facturare:

5. Care sunt obligatiile unui PFA?

 • Inventarierea sa fie realizata atât la începutul activității, cât și la încetarea ei sau, după caz, cel putin odată pe an;
 • Întocmirea documentelor care justifica fiecare operațiune economico-financiara realizata;
 • Dupa caz, depunerea declarațiilor unice și a altor declarații necesare;
 • Înregistrarea prin REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariaților) al tuturor contractelor de munca in cazul salariaților;
 • Calcularea anuala a venitului net;
 • Completarea Registrului de Evidenta Fiscala;
 • Numerotarea documentelor emise de către facturi, bonuri de consum, etc.